SLINGO tổ chức cuộc thi Ảnh Gia đình nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/06

Rate this post

“Gia đình” là hai từ thiêng liêng, ý nghĩa và quan trọng đối với mỗi người. Với các bé, gia đình là nơi các em sinh ra, nuôi dưỡng và dạy dỗ các em nên người.

Nhằm kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Trung tâm Anh ngữ SLINGO đã phát động tuần lễ học tập và hành động vì Gia đình. Đồng thời, SLINGO cũng phát động cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Gia đình” cho các học viên và phụ huynh của SLINGO.

Dưới đây là kết quả cuộc thi:

𝑮𝒊𝒂̉𝒊 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒉𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒗𝒆̂̀ 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉 𝒃𝒂̣𝒏: 𝑁𝐺𝑈𝑌𝐸̂̃𝑁 𝑇𝐻𝐼̣ 𝐾𝐼𝑀 𝑁𝐺𝐴̂𝑁 𝑣𝑎̀ 𝑁𝐺𝑈𝑌𝐸̂̃𝑁 𝑇𝐻𝐼̣ 𝑀𝐼𝑁𝐻 𝐻𝑈𝑌𝐸̂̀𝑁, học viên lớp SPONGE 1A4 với tổng số điểm là 3839 điểm

𝑮𝒊𝒂̉𝒊 𝒏𝒉𝒊̀ 𝒕𝒉𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒗𝒆̂̀ 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉 𝒃𝒂̣𝒏: 𝑻𝑹𝑨̂̀𝑵 𝑻𝑯𝑼𝒀̉ 𝑻𝑰𝑬̂𝑵, học viên lớp SPONGE 1A3 với tổng số điểm là 3359 điểm

𝑮𝒊𝒂̉𝒊 𝒃𝒂 𝒕𝒉𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒗𝒆̂̀ 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉 𝒃𝒂̣𝒏 𝑳𝑬̂ 𝑺𝒀̃ Đ𝑰𝑬̂̀𝑵, học viên lớp SPONGE 1A2 với tổng số điểm là 1002 điểm

Giải khuyến khích 𝒕𝒉𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒗𝒆̂̀ 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉 𝒃𝒂̣𝒏 𝑯𝑶𝑨̀𝑰 𝑨𝑵 với tổng số điểm là 565 điểm

𝙓𝙞𝙣 𝙘𝙝𝒖́𝙘 𝙢𝒖̛̀𝙣𝙜 𝙜𝙞𝙖 đ𝒊̀𝙣𝙝 𝙘𝒂́𝙘 𝙗𝒂̣𝙣 đ𝒂̃ đ𝒂̣𝙩 𝙜𝙞𝒂̉𝙞

𝑺𝒍𝒊𝒏𝒈𝒐 𝐱𝐢𝐧 𝐤𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐪𝐮𝐲́ 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐥𝐞̂̃ 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐯𝐞̉, đ𝐚̂̀𝐦 𝐚̂́𝐦 𝐛𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠!

Có thể là hình ảnh về 10 người và văn bản