Ngoại khóa “Funny Summer” tại SLINGO

Rate this post

Mỗi tháng học viên SLINGO sẽ có một chủ đề ngoại khóa thú vị để các em học tiếng Anh qua các trò chơi và hoạt động trải nghiệm bổ ích.
Chủ đề của tháng 7 là FUNNY SUMMER, các học viên sẽ tham gia các trò chơi như bịt mắt đoán đồ vật bằng tiếng Anh, bắt cá bằng một tay và đoán loại cá gì bằng tiếng Anh, cùng nhau hát các bài hát tiếng Anh vui vẻ về mùa hè, con vật và đồ vật.

Hãy cùng xem lại các hình ảnh ngoại khóa thú vị của các bạn nhỏ SLINGO nhé: