Học tiếng Anh STEM tại SLINGO

Rate this post

STEM là một chương trình giảng dạy kết hợp 04 lĩnh vực Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineer), và Toán học (Math). Giáo dục STEM là đào tạo tích hợp 04 lĩnh vực trên nhằm trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng toàn diện và có thể áp dụng để giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày.

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn yêu cầu các Sở Giáo dục tại địa phương triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học và tiểu học. Theo đó, nội dung bài học theo chủ đề STEM gắn với việc giải quyết tương đối trọn vẹn một vấn đề, trong đó học sinh được tổ chức tham gia học tập một cách tích cực, chủ động và biết vận dụng kiến thức vừa học để giải quyết vấn đề đặt ra. Thông qua giáo dục STEM góp phần hình thành phẩm chất năng lực cho học sinh.

Hiện tại, SLINGO đã triển khai dạy STEM trong chương trình đào tạo Anh ngữ cho các học viên thông qua lồng ghép các bài học về Maths, Science, Technology và Engineer nhằm giúp học viên làm quen với các kiến thức và kỹ năng STEM bằng tiếng Anh.

Dưới đây là hình ảnh và videos về một hoạt động STEM rất thú vị của các học viên SLINGO: